Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

zondag 31 december 2017

Een lopend vuurtje

tussen
scherven
van gebroken
woorden

voorbij
de laatste restjes
klatergoud

in het soms
te diepe dal
van pijn

in het duister
van hardnekkig
zwijgen

dwars door
haperende liefde
heen

aan
het einde
van al weer
een jaar voorbij

klinkt
in het holst
van de nacht
de melodie
van een heel
nieuw lied

zacht
en open
en zo kwetsbaar
ritselt toch
het leven
verder

eerlijk
sprokkelt
een nieuw jaar
verse dagen
open kansen
steeds opnieuw
genadetijd

teder
klein
onooglijk
breekt
het licht
door van
de hoop

rijpt er
uitzicht
toekomst
zegen
later

elke morgen
rijgt als
nieuwe rijkdom
kans op liefde
aan elkaar

zo maar
ongemerkt
onzichtbaar
gaat een lopend
vuurtje
branden

wordt
de wereld
wonderlijk
mooier

voor wie
er van
weten
wil

2 opmerkingen: