Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

vrijdag 24 november 2017

Zo herfstig

zo herfstig
zo alleen
zo moe
zo toe
aan slaap

zo zuchtend
en zo grijs
zo zonder
kleuren
en zo hemel
loos

zo leeg
van licht
zo moe
van wind
zo nacht
en naakt
zo nameloos
alleen

zo
langzaam
al het leven
van de zomer
los aan 't laten
alle blaadjes
wiegen rondjes
alle wolken
vliegen heen

het stormt
het woedt
het mijmert
het verstilt
alle leven
weggeëbd

rafelrandjes
grijze muisjes
worstelingen
in de wind

zacht
en zonder
woorden
woedt
een wijsje
als de winter
zomaar
binnen
zonder kloppen
zingt een liedje
strooit met onrust
rakelt
in het laatste licht
een nijdig
vuurtje op

het grijst
het zwijgt
het zwart
als nacht
in mij

maar
als
ik dan
mijn ogen
sluit zie ik
met des te meer
bewustzijn
het schrijden
van de tijd
en wacht
vergeefs
op rust
die helend
werken
zou

zo
herfstig
zo alleen
zo vol
gezaaid
van wil
en wens
maar
o zo
moe
zo toe
aan winter
slaap

Geen opmerkingen:

Een reactie posten