Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

zaterdag 27 september 2014

Ik

Ik.
Ik ben.
Ik ben ooit.
Begonnen.
Geworden.
Gevormd.
Gegroeid.
Geboren.

Een ego.
Homo sapiens.

Ik ben een vreemde Vorm.
Een wonderlijk Verschijnsel.
Een ingetogen Licht.
Een Hart dat klopt.
Een Hoofd dat spookt.
Een Sprakeloze stem.
Handen die reiken, maar niet raken.
Een Lichaam dat ademt en stroomt door de Tijd.
Een waggelend Wiegje in een groot en oneindig Universum.
Een Rivier van ongrijpbare Woorden.
Een Schilder zonder Beelden.
Een Muzikant noch wal.

Wist ik het maar.
Waar.
Ben ik vandaan.
Gekomen.
Ontworsteld.
Ontsproten.
Wat was er.
Voor ik er was.
En waar dan.
Precies.
Gedateerd.
En afgebakend.

Maar nee, een grenzeloos Geheim.
Dat zich niet openen laat.
Een Mist die Antwoorden omhult.
Een Zee, verder reikend dan de Horizon.

En als er dan een Oorzaak was.
Wat is dan mijn Gevolg.
Het doel waardoor ik er toe doe,
Het Uitzicht als Ik mijn ogen sluit.

Maar.
Ik ben ook een Vraag.
Ik ben ontsprongen aan de dans.
Ik ben een Denktank van gedachten.
Ik ben een dichterlijke Geest.
Ik ben een scheppende Kracht.
Ik ben een sprakeloze Psalm.
Ik ben een zoekende Ziel.
Ik ben een Verlangen met onlesbare dorst.

Er is een Paradox.
Die wel gedeeltelijk verklaart.
Maar niet oplost.
De Paradox van de Ander.
Want Ik is kaal en leeg.
Alleen.
Altijd.
Maar in Relatie.
Gebeurt er Iets.
Soms.
Onverwacht.

Want Muren gevormd.
Ommuurde Vormen.
Worden ontsloten.
Door Deuren.
Ramen.
Kieren.
Ogen.
Een Lach.
Een Woord.

Het Verhaal wordt gehoord.
Gedeeld.
Herkend.

Het Lichaam Ik.
Kijkt in een wazige Spiegel.
Krijgt een Ziel.
Communicatie bevordert Introspectie.
En vice versa en weer terug.

Toch regent het ook telkens.
Misverstanden.
Elke Taal is ook banaal.
Zij schiet tekort.
Haar Doel voorbij.
Uit de Bocht.
Verward in Struikgewas.

Desondanks.
Het blijft een Wonder.
Die Ander.
En die Ik.
Die opgaan in Wij.
Open gaan.
Van delen rijker worden.
Samen werken, spelen, zingen, doen.
Wij raken Elkaar.
En peilen de Diepte.
Tot op zekere Hoogte.

Maar.
Het hoogste Graadje.
Van de Ander zien.
In Puurheid.
Achter de Schermen.
Dat is ontegenzeglijk.
De Liefde.
Een nooit begrepen Toverwoord.
Aanvulling in elkaars Tekort.
Eén en Eén is Meer.
Dan te vatten.
In Formules.
Te verklaren.
Met Logica.
Want elke Vorm overstijgend.
Liefde overwint.
Alles.

Wolken van Leven.
Vloeibare Diamanten.
Letters van Goud.
Zegen voor later.
Hoop voor altijd.

Maar echter nog dan Relatie.
En Liefde tussen gelijken.
Ik en Wij.
Is Waarheid die vrij maakt.
En bedekt.
Is Leven dat luistert.
En geeft.
Is Liefde.
Die is.

De Eeuwige.
Die Ons.
De Tijd.
Van Leven.
Gunde.
Om Hem.
Te zoeken.
En te Vinden.

Niet in Vorm te gieten.
Niet uit te beelden.
Niet in Dogma's te boetseren of te filosoferen.
Ongrijpbaar en onbegrijpelijk.
Van een andere Orde.
In een andere Dimensie.
En dus onzienlijk.
Maar reëler dan de Realiteit.
Dieper dan de Diepte.
Hoger dan de Top.
Anders dan elke Ander.

Ik ben.
Die is.
En was.
Voor Ik.
Er was.

Ik ben.
Die weet.
Doorziet.
En toch.
Zich uitstrekt.
Fluistert.
Trekt.

Ik ben.
Die wacht.
Tot Ik.
Hem ken.
Die geeft.
Wat Ik.
Niet heb.
Waar Ik.
Niet kan.
Voldoen.

Geef Ik.
Mij.
Ontledigd.
En ontladen.
Dan.
Krijg.
Ik.
Deel.
Wordt.
Vol.
Van Hem.

Eén.
In Hem.

Want.
Wat Hij is.
Liefde.
Deelt Hij.
Om niet.

Ik.
Een Ander.
Ik.
Ego.
Alles.
Ooit.
Overal.
Altijd.

In al de Broosheid.
Van mijn Vorm.
Vind Ik.
Verstild.
Mijn Ziel.
Terug.
Mijn Oorzaak.
En mijn Doel.
Lichten op.

Ik kijk.
Met ander ogen.
Naar Alles.
Een Sluier.
Onthuld.

En soms.
Gaat het bruisen.
Zingen.
Juichen.
Wapperen de Woorden.
De Handen.
Gaat mijn Leven.
Open.
Van Mededogen.

Het.
Wil er.
Uit.
De Vorm.
Kan het Ik.
Niet meer.
Houden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten