Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

maandag 22 september 2014

Het herfst


ik zucht
vandaag
met tegen
zin
de zomer
weg
en zwaai
haar uit
heel stil
en aangedaan

het is me
het weertje
wel weer
geweest

zo licht
zo teer
zo vol
gevoel
zo blauw
vol wolken
wind
gedreven
vrij

de weiden
zijn weer
leeg
gehaald
de kanten
langs de sloten
glad en kaal
de doorgang
is weer
vrij
voor
als het eens
echt nodig
is

de bloemen
in de bermen
zijn eerstdaags
uitgebloeid
of al doelloos
en met grof
geweld
gemaaid

er komen
spoortjes
in het groen
een waas
van late
kleuren
broedt stil
mijmerend
op een wel
luidend
staccato rijm
los afgehecht
in een gedicht
van warme
kleuren
prachtde morgen
kilte vecht
zich een weg
in een verdwaald
gebed een
klaagpsalm
die de nacht
heeft over
leefd

ik ruik
de tranen
van de regen al
en tussen
de struiken
suddert
het vermoeden
van een naderende
storm

ik zucht
en wacht
op de ontplooiing
van een nieuw
getij dat weer
waardering
wekt voor
warmte van
verdwaalde
woorden
in een vreemd
verhaal

ik luister
stil tot alles
zich weer
los en vrij
zal laten
gaan

gedaan
geweven
en gewogen
maar nu te
licht bevonden
voor gedogen

het sneeuwt
het fluistert
en het dwarrelt
wonderen op
vele wegen
langs de
horizon
van goud

het herfst
in de pijn
en het rood
van mijn
hart


Geen opmerkingen:

Een reactie posten