Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

zondag 29 juni 2014

Wederzijds

Ik.
Ik ben.
Ik ben ontvangen.
Ik ben geworden.
Ik ben.
Ik.

Ik ben gegroeid.
Ik heb gedroomd.
Ik heb vernomen.
Ik heb uitgeplozen.
Ik heb gekeken en geleerd.
Ik heb geluisterd en gedronken.
Ik heb gelezen en geoefend.

En met vallen en opstaan heb ik mijn wijs ontdekt.
Mijn waarheid onthuld.
Mijn woorden gevormd.
Van traag en onzeker.
Naar open gewurmd.

Ik ben geworden wie ik ben.
Stippellijn werd vol gekleurd.
Nee, niet tot rechte lijn.
Maar met bochten en krullen.
Met haperingen.
En uitschieters.

Nu wil ik doen en delen.
Vermenigvuldigen.

Ik wil spelen.
Ik wil vlammen.
Ik wil uiten.
Ik wil over alle grenzen gaan.

Ik wil liefde.
Ik wil leven.
Ik wil kleuren.
Ik wil een fontein zijn.
Onbeperkt.

Ik wil drijven.
Ik wil dromen.
Ik wil vliegen.
Ik wil zeilen langs de hemel.
Kosmosbreed.

Ik wil dartele letters rijmen.
Ik wil ware woorden onthullen.
Ik wil wonderen verbeelden.
Ik wil zingen voor de sterren.

Maar er is altijd weer die twijfel.
Ik aarzel.
Ben beducht, bedeesd en te bedachtzaam.
Altijd weer beperkt.
En overal zijn grenzen.

En nee, ook niet helemaal alleen.

Want waar ben jij?
Luister je wel?
Ik hoor je hart niet kloppen ...
Wie ben ik zonder wij?

Laten wij samen eerst nog even rusten.
Zachtjes wachten.
Nog een nachtje slapen.
Even dralen en drentelen.
Denken en voelen.
Smachten.

Tot onze wederzijdse spiegel als een hemel open gaat.

Ik zal met je oplopen.
Blijven zwijgen.
Ik zal kijken.
Ik zal rijpen.
Ik zal stil zijn.
Ongehoord.

Open en intens zal ik luisteren.
Tot het pijn doet in mijn hart.

Hoor ik je al komen?
Ben je al in beeld?
Sta je open?
Leef je mee?

En dan.
Als wij elkaar beluisteren.
Verstaan.
Begrijpen.
Als alle lange lijntjes samen komen.
Op een kruispunt in de tijd.
Geplaveid door geduld.
Geoefend door het wachten.

Dan zal ik komen.
Zal ik uiten.
Zal ik bouwen.
Zal ik bomen.
Open bloeien.
Zachtjes.
Teder.
Bijdehand.

Teug na teug.
En stap voor stap.
Woord voor woord.
En beeld na beeld.

Luister mij open.
Herken mijn verlangen.
Deel in mijn leven.
Leef mijn gedicht.

Pas dan, maar eerder niet.
Zullen wij samen leren zingen.
In het koor van wederzijds.
Samen.
Delen.
Samen.
Smelten.
Als het ijs.
Gebroken.
Is.

En ik.
In je ogen.
De diepte.
Van je ziel.
Zal zien.
Zal herkennen.
Zal voelen.
Wat ik jaren.
Heb gemist.
Zal vinden.
Wat ik zocht.
Zal horen.
Wat nog komen zal.

Een schilderij.
Van vergezicht.
Het onderste boven.
Het binnenste buiten.

Als muren vallen.
Als horen herkennen wordt.
En monden opengaan.
Harten worden aangeraakt.
Als leven.
Liefde zal zijn.

Misschien niet groots.
Niet al te uitbundig.
Of luidruchtig.
Maar klein.
En kwetsbaar.
Gehavend.
Gebutst door het leven.
Verwaaid door de wind.

Maar wel.
Bevrucht.
Geraakt.
Bewogen.
Als zaad van belofte.
Met schamele kiemkracht.
En de wonderlijke potentie van vrucht.
Hoop voor later.
Onverwacht.

Laten wij.
Daarom.
Samen.
Maar geloven.
In wederzijds.

Stipjes en streepjes.
Dansende lijnen.
Open cirkels.
Overlap.
Verfijning.
Perspectief.

1 opmerking: