Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

zaterdag 27 juli 2013

Symbolisch licht


symbolisch
valt het licht
naar binnen
door de open deur
van historie
in stenen 
vastgelegde trouw
waarover wij
naar binnen
mogen lopen


symbolisch
leidt het licht
de aandacht
genadig
weer 
naar buiten

de waar
te nemen bloei
van liefde
in de natuur
en hoger nog
naar de belofte
van een open hemel
voorbij
het zien
verder dan 
wat te weten
is

1 opmerking: