Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

woensdag 26 juni 2013

Het merellied

Bijna elke morgen en elke avond zit er een merel bij ons op de hoek van de schoorsteen op het dak en zingt ongecompliceerd, uitbundig en uit volle borst zijn lied. Als je goed luistert hoor je de echo van die psalm telkens worden overgenomen en doorgegeven door andere merels in de buurt.

Van de week heb ik hem even gefilmd om zijn fraaie trillers vast te leggen. 

Ik hoor iets speciaals.
Ik herken iets. 
Het raakt mij. 
Ik zou naast hem willen plaatsnemen en zo onbezorgd en vol geestdrift de dag willen begroeten als hij. 
En zo melancholiek het wegkwijnende licht achterna willen roepen. 
En alles los willen laten. 
Mee willen vliegen de vrijheid tegemoet.

1 opmerking: