Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

zaterdag 27 april 2013

Vertrouwen

wat zal
de stilte
oor
verdovend
hart
verwarmend
suizen

als alles
is gezegd en
uitgesproken
als alle
woorden
op en over
zijn

alleen
de wind
nog fluistert
en luistert
naar de resonantie
van ons weten
diep
van binnen

waar 
alle vezels
zwijgend zingen
en onze innerlijke
ogen
durven kijken
naar verder
dan onze ziel
ooit vatten
kan

wat zal
de lente
van de liefde
vlam vatten
in de oogst
van licht
en luister

als ons leven
verstillen zal
in de ruimte
die de stilte
vallen laat

in de oase
van rust
en overgave


als onze harten
raken aan
het mededogen
van de vrede
dat als mysterie
neerdaalt
uit de hoogte
in de diepte
van de dag
van leven

ontwaakt
in het ontdekken
weten en diep
vertrouwen
gedragen
te zijn

Geen opmerkingen:

Een reactie posten