Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

woensdag 27 maart 2013

Wijd de stilte

stop
en sta stil
neem de tijd
neem plaats
laat los
hef je hoofd
en luister
open je ogen
haal adem

vertraag bewust
wijd de stilte
heilig het zwijgen
reinig je hart
en breng je leven
tot de diepe rust
van verwondering
open je handen
in ontvankelijkheid

hou gepaste afstand
maar kijk
vol eerbied
neem waar
aanschouw
laat binnen
ervaar
en onderga
het lijkt
niet meer
dan wat hout
wat nog rest
een symbool
uit het verleden
geschiedenis
voorbij
geweest

maar wel
met een diepe
wereldomvattende
betekenis
een waarde
ongekend
een oorsprong
in de eeuwigheid
een zeer doelgerichte
eindeloze toekomst

er is geen logica
het is niet te bevatten
of klein te krijgen
het is vreemd
het lijkt zwak
een verloren strijd
een vergeefs leven
een lijden
te groot
om te bezien
laat staan
te dragen

en toch
is het waar
werkelijkheid
bedoeld
en bewust 
gewild

de volvoering
van een plan
van eeuwigheid
in de tijd
in de wereld
in de levens
van mensen
zoals wij

wees stil
zwijg nog langer
proef de liefde
geef over
kniel neer
geloof
en aanvaard
de gift
van leven
van eeuwige zorg

het wonder
van liefde
onnoembaar
onuitsprekelijk
onnavolgbaar
onverdiend

keer in
tot je ziel
worstel
luister goed
naar die roep
van liefde
naar de stem
van het verlangen
van je hart

en bid
zonder woorden
zonder ophouden
voor jezelf
voor de wereld
in nood
in pijn
in gebrokenheid

open je ogen
sta op
en kom
bewogen
in beweging
verder
het leven in

luister
meer
en meer
elke dag

reik
je handen
raak
de harten
deel
de smarten
vang
de kansen
veeg
de straten
schoon

geleid
door het licht
van leven
van de morgen
van opstaan

dat opstand was
tegen de nacht
en de macht
van de dood

het licht
van de bron
van licht
dat zoekt
naar stille spiegels
om te reflecteren

Geen opmerkingen:

Een reactie posten