Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

vrijdag 28 december 2012

Roofvogeldag


Vandaag was het roofvogeldag. Op weg naar mijn werk en later weer naar huis, na twee uurtjes werken, zag ik meerdere roofvogels op een goede afstand om te fotograferen. Helaas was het licht niet ideaal, en blijkt de zoomfunctie ook zo zijn beperkingen te hebben. 

Een aantal buizerds en een biddende torenvalk lieten zich rustig en van korte afstand vastleggen. Al is het snelle vleugelgefladder bijna niet goed te vereeuwigen.

Op de terugweg, zelfs foto's in de regen genomen. Eerst van de torenvalk op een lantaarnpaal. Later ook de weken geleden al vastgelegde 'witte' buizerd, die deze keer wel van zeer dichtbij vast te leggen was. Hoewel hij telkens opvloog als je hem te dicht naderde, ging hij een eindje verderop gewoon weer zitten, in een andere boom. Vooral die laatste twee foto's zijn van goede kwaliteit ...

1 opmerking: