Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

donderdag 20 december 2012

Niet omdat wij ...

niet
omdat wij
onze tenten
versteenden
tot kille stilte
en uitbundig
strandden
in zelf
ontworpen
zekerheden

niet
omdat wij
onze herbergen
verwarmden
met glinsterend licht
en gezelligheid

niet
omdat wij
ons imago
oppoetsten
met cursussen
en coaches
om ons ego
te vinden
onder het licht
van aandacht

maar


omdat
het Licht
in de duisternis
kwam

omdat
Liefde
het zwakke
zocht
en wat
te kort schoot
vergeving
bood

omdat 
het Leven
bewust
de dood
verkoos

omdat
in het midden
van de tijd
eeuwigheid
aansluiting
zocht
met het broze
van mens
op de weg
naar zijn eind

omdat
God
de mens
wilde worden
zoals hij
van oorsprong
bedoeld was

daarom
alleen
is er uitweg
voor later
is er hoop
voor morgen
is er kracht
voor vandaag

daarom
is er licht
dat leidt
en verlichting biedt
is er liefde
die eeuwig
zal blijven

daarom
kan er 
van stilzitten
geen sprake
meer zijn

daarom
heeft de dood
nooit
het laatste woord
meer

maar
is morgen
verborgen
en geborgen
in de hand
van God

is liefde
bedoeld
om uit te delen
is warmte
een lopend vuurtje
en is licht
een spiegel
voor je ziel

2 opmerkingen: