Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

dinsdag 23 oktober 2012

Requiem


wat bloeien kan
heeft zich
voor een bestemde tijd
ten volle 
laten zien
maar is
inmiddels
uitgedoofd


de laatste bladeren
sterven
in losgelaten
vrijheid
en bootsen
theatraal
het uitbundig
schitterend
zonlicht na


de grijze mist
van dood en grauw
komt langzaam op
verdrijft
het zuchtje wind
dat rest
met een akelig
verstilde schreeuw
van grijsheid


het kille duister
van de winternacht
komt
op zachte sokken
 toegesneld
en slokt
zacht zinderend
de laatste ademtocht
van leven op

vleugels
van vele vogels
verdwijnen
in vreemde verten
zij die nog blijven
fluisteren
een ingehouden
requiem

dan

ten langen leste
wacht
alles
eindelijk
gelaten
en bewust
op de rust
van levenloos

geborgen
in de grond
van minuscule sprankjes 
onzichtbare hoop

woordeloos
vertrouwend
op de belofte
van ontwaken
in het nieuwe
prille licht
van lente

diep 
verborgen
zaad van geloof
onbegrepen
levenskiemkracht
als wonder
van genade
keer op keer

Geen opmerkingen:

Een reactie posten