Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

woensdag 24 oktober 2012

Buiten

buiten
is mij
een huis
van stilte

het dak
van lucht
met zwijgzame wolken
altijd op reis

er is geen einde
aan de weg
door die woning

geen muren
staan ontmoeting
in de weg

voortdurend 
heb ik zicht
op zeer variabel
maar altijd weer
louterend licht
als bewustzijn
van traag leven

ademend
proef en ervaar ik
het wonder
van leven
van kleur
en van groei
van water
en zegen

ik zoek er
bewust
naar woorden
en beelden
en probeer ze
door metaforen
vloeiend
te verbinden

buiten 
is mij
een kathedraal
van ontmoeten
waar ik
in stilte
dimensies
vermoed

wat ik geloof
verbergt zich
in verlangen

wat ik voel
is liefde
van boven
geschonken

in vormen
en variatie
oog voor detail
en tedere zorg

buiten
is mij
langzaam
een huis
van rust
en gebed
geworden

1 opmerking: