Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

donderdag 27 september 2012

Kerkpad

het leven
is een kerkpad
van schuilplaatsen
onderweg

regelmatig
ontvlucht ik
de hectiek
laat alles los
en trek mij terug
in de stilte
van de kerker
van mijn ziel

daar
kom ik dan
mezelf
vaak tegen

want
mijn lichaam
is een tempel
waarin 
mijn geest
zoekt 
en roept
naar de Geest
die ergens
in mij wonen wil

een niet 
klein 
te krijgen
mysterie

maar 
telkens weer
gaat de reis 
verder
in de tijd
voorbij
aan nu

in de tabernakel
de kerk 
van onderweg

soms kniel ik
langs de weg
bij een kapel
bedeesd
bedachtzaam
ter aarde
neer

of wandel ik
vol verbazing
tussen de open muren
van de kathedraal
van de natuur

soms ga ik 
zingend op
naar de tempel
het huis
op de berg
van de Allerhoogste 

ook kom ik
samen
in ontmoeting
in de kerk
van alle mensen
van alle dagen

tot 
ja tot aan
de dag
dat mijn lichaam
moe 
mag rusten
in de schoot
der aarde
het graf
dat wachten kan
tot aan
die hele lichte
nieuwe morgen

een ontmoeting
zonder einde
in een koninkrijk
van altijd prille liefde
van nooit meer 
krikkemakkig kerk
maar zien
zonder ophouden
wat eerst
geloven 
was

tot dan
ga ik
met heimwee
en verlangen
elke dag
de weg
van licht
verborgen
maar beloofd

Geen opmerkingen:

Een reactie posten