Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

zondag 26 augustus 2012

Kleurrijker dan de regenboog

als
de kosmos
zo doordacht
en ongekend
totaal
in evenwicht
oneindig uitgebreid
en ingewikkeld
tijdloos 
stand houdt

waardoor
een blik
naar de hemel
van sterrenpracht
ons nu doet duizelen
van onmetelijke uitgestrektheid

hoe onbevattelijk groot
moet Hij dan zijn
die dit bedacht
ontwierp
en uit het niets
tot aanzijn riep

weidser dan die hemel
en ver voorbij 
de verste duisternis
van het heelal
groter dan het grootste universum
veel dieper dan de diepste zee
intenser dan het hemelsblauw
lichter dan het zonlicht
ouder dan de bomen
in het oerbos van de tijd

reikt de eeuwige liefde
van de Heer
die kwam
midden 
in onze gebrokenheid

want
hoe broos
is het leven
van de mens
afhankelijk
en tijdelijk

kwetsbaar
en fragiel
klein
zijn kracht
maar iets meer
dan niets

en toch

omdat God
oog heeft
voor klein
en onooglijk
ook in de schepping
aandacht had
voor het kleinste detail
mogen wij vertrouwen
op zijn liefde
en bewogenheid

geloven 
in het wonder
van genade
in de belofte
van heelheid
in de intense stilte
van zijn aandacht

kleurrijker 
dan de regenboog
is de glans
van Hem
die zit
op de troon
van erbarmen
en mededogen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten