Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

donderdag 30 augustus 2012

Fluisterende flarden mistgoedemorgen 

fluisterden de flarden mist
wij filteren het licht 
tot aanvaardbaar aanschouwen


opdat uw oog
uw hart zal voeden
uw stem
verwonderd
lof zal zingen


uw hoofd
zich buigen zal
in nederig vertrouwen


wetend
dat de wind
die u ook voortdrijft
u ooit brengen zal
naar het licht
van de nieuwe morgen


wacht
wacht dan
in gelovig zien
voorbij de horizon
en zie het komend licht
weerspiegeld
in het water
van heden
en het donker
van de nacht


3 opmerkingen: