Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

vrijdag 29 juni 2012

Totale liefde

hoe meer
ik u wil vatten
in stoere taal
vangen
in woorden
vastleggen
in een alles
omvattend
totaaloverzicht

hoe meer
ik met beelden
wil vangen
wat u tot stand
hebt gebracht
in een multidimensionaal
niet te miskennen
of te ontlopen
totaal snapshot

ik overmoedig
de hele wereld
wil omvatten
om de mensheid
te tonen
hoe mondiaal
en globaal
u wel bent

hoe dichter
ik wil naderen
tot het verbazingwekkend
geheim
van uw grootsheid
onbeperktheid
en alomtegenwoordigheid

des te meer
ik te kort schiet
aarzelend stamel
met woorden
worstelend
tegen randen
van beelden
moet vechten

verdwaald
in een onmetelijke
ontzagwekkende
duizelingwekkende
ruimte

mijzelf
klein
ten dele
eng en beperkt
krampachtig
begrensd
en ontoereikend
voel

onmachtig
om dat allemaal

uit te schilderen
vast te leggen
over te dragen
door te geven
uit te beelden
te vertolken
of vertalen

niet een beetje
niet totaal
totaal niet

maar

nog meer
misschien wel
juist en vooral
als ik mij
denkbeeldig afkeer
van het hogere
en neerkniel
en mijzelf
ter aarde buig
voor het onooglijke
nauwelijks waarneembare
maar toch
ongelooflijk
gedetailleerde
kleinste 
der kleine dingen

zoals
het zaadje
de druppel
het vuur
de adem
de kernen van leven
het wonder van groei
van onzichtbaar
naar uitbundig

of
de wind
hoor fluisteren
in de bladeren
de voortgedreven rimpels
op het water 
waarneem
de weg
van vluchtige wolken
probeer te volgen
aan het firmament
de sterren
wil tellen
in de donkere nacht

of
luister
naar verhalen
over ontmoetingen
fluisteringen van liefde
en onverwachte dromen
van zo veel mensen

of
lees de woorden
van leven
van eeuwen her
ontroering bemerk
in de kracht
van een lied

dan
duizelt het mij
nog veel meer
van onbevattelijkheid

omdat

uw indrukwekkende
ongrijpbaarheid
en onnavolgbaarheid
uw oog voor detail
verbanden en samenhang
uw maat
voor de kleine dingen
de liefde voor zwakheid
en kwetsbaarheid
de aandacht
voor al wat gebroken is

mij 
bewust maakt
van mijn armzalige gestamel
in de marge
het gebrek
aan zinvolle uitdrukkingsvaardigheid
met zeggingskracht

mij
ontroert
en verstilt
in het beschouwen
van overvloed
aan genade
wonderen
en zegeningen

mij
doet zwijgen
in overdaad
aan overweldigende
indrukken
en hypersensitieve
opmerkzaamheid

mij
naar adem
laat snakken

mij
op mijn plaats
brengt

mij
uiteindelijk
stil zet
voor
u

alleen
maar
u
en
verder
niets

ademloos gefixeerd
genadeloos beteugeld
geconcentreerd
op de kern
die alles 
betekenis geeft

geroepen
getrokken
gelokt
gedwongen
verbonden 
in allesomvattende liefde

onuitsprekelijk
en onbegrijpelijk
is die liefde
maar aanstekelijk
werkt zij wel

2 opmerkingen:

  1. Wil je voor Hem een uitzondering maken? Door met hoofdletter te schrijven.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Dag Hans, ik begrijp je opmerking, ben zelf opgevoed met SV (Gij), maar heb via Engelse vertalingen en ook bij de NBV geleerd dat er niet minder eerbied hoeft te zijn voor God als persoonlijke voornaamwoorden in kleine letters geschreven worden. Daar mijn gedichten bewust geen hoofdletters en interpunctie gebruiken, maak ik al een uitzondering door de Godsnaam wel van een hoofdletter te voorzien. Overigens ben ik ook zelf weer inconsequent door woorden die naar God verwijzen wel soms met hoofdletters te schrijven, om zo zijn grootheid te laten zien. Ik heb dus, al met al, een ontwikkeling doorgemaakt wat dit betreft. Maar de eerbied is er niet minder om geworden, eerder groter, getuige ook de verwoording van de totaliteit van God in het bovenstaande.

    BeantwoordenVerwijderen