Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

zaterdag 30 juni 2012

Hoop

Because upon the first glad Easter day
The stone that sealed His tomb was rolled away,
So, through the deepening shadows of death’s night,
Men see an open door ... beyond it, light!
               (Ida Norton Munson
)

zwart is de dood
en onbegrepen
een onvermijdbare hindernis
aan het eind
van elk kostbaar leven

adembenemend

de enige Hoop
ligt
in het eeuwige Licht
dat ooit scheen
op de morgen
in het lege graf
van de meest onbegrepen Mens

het Mysterie
dat kwam
en weer ging

hij
die de Geest
gaf
om Leven
te brengen
zag
ongezien
kans
de wens
van zijn Vader
tot het einde
te volbrengen

het Geheim
dat zich toen
openbaarde
om ook nu nog
ervaren
te kunnen worden

zicht
op het eeuwige Licht
midden 
in de duisternis

Geen opmerkingen:

Een reactie posten