Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

donderdag 28 juni 2012

Eenheid is verscheidenheid in harmonie

de essentie
van elk schilderij
is niet alleen
het beeld
van de werkelijkheid
dat wordt
gevangen

maar ook
de verscheidenheid
aan kleuren
die samen
harmonie
uitstralen

de essentie
van de natuur
is niet alleen
gelegen
in de schoonheid
van die ene
bloem of boom
dat enkelvoudige landschap

maar juist ook
in de veelkleurigheid
en variatie
aan soorten
en landschappen
het harmonieuze geheel
van levende materie
met wolken
lucht en waterde essentie
van een verhaal
in een boek
met een beperkt
aantal letters
is niet alleen
dat wat verteld
of uitgelegd wordt
de weg
van vele woorden
naar het einde
het wellicht
na afloop
slaken
van een zucht

maar ook
en vooral
het vergezicht
dat opgeroepen wordt
de fantasie
die wordt geprikkeld
de wereld
achter de horizon
die het voorstellingsvermogen
te boven gaat

de andere identiteit
die wordt gevolgd
en herkend
en ook weer 
vormend
werken kan

zo
is ook
de mensheid
bestaande
uit individuen
een netwerk
van netwerken

ieder uniek
allen gelijk
en toch samen één

en zo
van hetzelfde
maar nog diepgaander
veel mooier
oneindig existentiëler
is ook
de verzamelde gemeente
die God
op het oog 
heeft gehad
van alle tijden
en alle plaatsen
verschillend
verscheiden
en gevarieerd

maar ten diepste wel
één kudde
onder één Herder

de waarheid
zit niet in woorden
of systemen
maar in de essentie
van de harmonie

niet de volgers
zijn cruciaal
en bepalend
maar de Gevolgde

de opperste Harmonie
die één wilde worden
met het ongelijke
onaanzienlijke
onvolmaakte

uiteindelijk
is alles 

alle materie
en geest
alle ziel
en vuur
alle muziek
en woorden
alle verhalen
en fantasie
alle tijd
en eeuwigheid
alles wat Hij
ooit maakte

voorbereiding voor
toeleidend naar
bedoeld voor
en gericht op 

de  volkomen voltooiing
van Zijn ultieme glorie

het Licht van liefdevolle ontdekking
het Woord van diepste Wijsheid
het nog grotere Verhaal
de meest ongebreidelde Fantasie
het onpeilbare Lied van eeuwigheid
de vrije Geest van ruimte
de niet in vorm te vangen Inhoud
de Tempel van volkomen volheid
de Sjechiena van meegaandheid
de Kathedraal van opperste aanbidding

dat is het feest
van opgenomen
te zijn
in het zijn
van Hem
die is
en die was
en die komt

ik en jij
samen wij

ieder uniek
en toch anders

maar wel één
in Hem
die ons
ooit
wilde

Hij
die met ons
en in ons
begonnen is
maar
nooit meer
wil eindigen

eenheid
is ten diepste
kleurrijke verscheidenheid
in volkomen harmonie

1 opmerking: