Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

vrijdag 24 februari 2012

Op weg naar het kruispunt

op weg

naar 
het gevoelens en gedachten
verwarrende
tot inkeer oproepende
uitzicht gevende
hoop biedende
verlossing en vergeving
brengende

kruis
punt

van dood en leven
tijd en eeuwigheid
lichaam en geest
God en mens

centrale 
kantelpunt
in kosmos
en geschiedenis

de
reden 
van bestaan

raak ik
gaande weg

het inzicht
het begrijpen
het verstaan
het gevoel

kwijt


niet
te vatten
of te grijpen

niet 
te beredeneren
of te ontleden

niet te volgen
of te imiteren

nooit
te doorgronden
wonder
van genade

o God

de Via Dolorosa
de weg
gegaan
door U
voor mij

is voor mij
steeds weer
te hoog 
gegrepen

niet klein
te krijgen

slechts
stamelend
of stil

adem
benemend
klein

met open handen
en volgzaam hart

te ontvangen
te aanvaarden
te accepteren
te goeder trouw
maar zonder recht
of reden
te annexeren

omdat
U
het wilde

omdat 
U
het deed

omdat
U
het bedoelde

ooit
en nu
en later

voor wie
het geloven wil
tegen beter weten in

Geen opmerkingen:

Een reactie posten