Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

dinsdag 28 februari 2012

Ondoorgrondelijk

als ik
weloverwogen
woorden
weeg
en proef
en tergend
bedachtzaam
formuleer
tot wat ik denk
te bedoelen

dan mis ik
de clou
de essentie
de kern
meer
dan te vaak

als ik
poog
te begrijpen
te vatten
te leren
doorzien
wat waar
en bedoeld
en oorzaak
kan zijn

dan vlucht
meer dan eens
de transparantie
van waarheid
het duister in

is waarheid
te meten
is kennen
te doen

is begrijpen
van alle details
tot en met
het allesomvattende
totaal
haalbare kaart
voor een mens
logisch
als hij zelf
denkt te zijn
niet ongelooflijk
kort door de bocht
grenzend
aan hoogmoed
en verduisterde waan
van zelfoverschatting

het bewijs
van menselijk onvermogen
is tenslotte
het niet
kunnen kennen
van God

woorden
kunnen Hem
niet vatten
beelden
schieten
traag te kort
onze blik
is te beperkt
handen
te bemeten

het licht
is versluierd
de crux
versleuteld
en de feiten
blijven ten diepste
onvindbaar

God
is ongrijpbaar
verheven

ondoorgrondelijk

te groot
om te grijpen
te weg
voor dichtbij
te dicht
voor open
te open
voor woorden
te leven
voor dood

te mysterie
voor openbaring
te geest
voor vastheid
te overal
voor klein
te majestueus
voor minutieuze ontleding
te licht
voor lucide inzicht

daarom
in zekere zin
ook weer
verklaarbaar
het altijd maar
jagen en zoeken
naar meer
en hoger
en dieper

het tasten 
en pogen te grijpen
van essentie
in muziek
en woorden
beelden
en taal
aanbidding
en overgave
kunst
en wetenschap

verlangen
te komen
tot de kern
van het wonder

nog veel
ongelooflijker
is echter
het wonder
gekomen
van de andere
onverwachte kant

hoeveel  te meer
aangrijpend
en ingrijpend
de van boven
geschonken genade

des te gelovenswaardig
de niet te vatten wetenschap
en des te mysterieus
de ongekende openbaring

dat de ondoorgrondelijke God
uiteindelijk
verkoos
om mens
te worden
Zijn leven 
af te leggen

over te komen
in tijdelijkheid
en sterfelijkheid

de hand te reiken
materie te verdiepen
en de Geest te geven

God
te oneindig liefdevol
voor alleen

daarom
alleen daarom
verkoos Hij
doelbewust
en weloverwogen
de mens
als tegenover

aanvullende hulp
in het aanbidden
van opperste glorie

1 opmerking:

  1. Het heeft even geduurd voor ik je stijl en boodschappen kan doorgronden. Dat zit in mij en niet jouw. Nu lukt het bijna.

    BeantwoordenVerwijderen