Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

zondag 26 februari 2012

Alles uit niets

uit chaos
ontstond
kosmos

uit niets
maakte God
alles

een wereld
van verschil
en variatie

groei en zaad
bloemen
vruchten
en gaven

levende wezens

mijn lichaam
uit stof

Zijn adem
mijn geest

Hij dacht
zich een vonk
ontvlamde een vuur
vloeide water
in vele vormen
blies lucht
in longen
vormde licht
tot zien

alles
met ons 
op het oog
in gedachten
vol liefde

te voorschijn
tot zijn

***

met het oog
daarop
alles uit niets

is ons leven
alles of niets

erkennen
of negeren

weglopen
of accepteren

geloven
wat je niet
zien kunt

***

Zijn dood
mijn leven

mijn toekomst
verwacht

wat rest er
dan rust

dan wachten
op later

zijn
in Zijn hand

***

geraakt
verwonderd
en met open ogen

medemensen zien
in naakte eenzaamheid
eindeloos verdriet
of diepe radeloosheid

benoemen
erkennen
heel lang 
samen zwijgen

met gevouwen handen
en vanuit bewogenheid

rein en zuiver
liefde vertalen
in zijn 
en doen 
en geven

hoop uitspreken

wijzen
op het niet
te vatten wonder

***

vanuit niets
kwam
alles
tot ons

om God
te zoeken
en te vinden
zouden
we alles
wat we ontvingen
los moeten laten

leeg en verstild
rust moeten nemen
luisteren
naar ons hart
basaal en kaal
mens moeten zijn

zoeken
naar stilte
leegheid en niets
de dorre woestijn
de eenzame boom
de ijle lucht 
en de vaste aarde
de vonk van vuur
licht in het donker
en de vorm van water

elementaire
elementen
met liefde gemaakt
in hoop ontvangen
voor geloof geboren


***

God hult zich
in nederigheid
en afwachtend 
mededogen

Hij zwijgt
liefdevol
zolang Hij kan

en wacht

met eeuwenlang 
geduld

1 opmerking: