Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

dinsdag 24 januari 2012

Verlangen (een licht te zijn)

verlangen

een kaarsje
te zijn
met een vurige vlam
en een innerlijke drang
om licht te verspreiden
in het duister
van de koude nacht

of een wegwijzer
star en standvastig
anderen
heen te doen gaan
waar het doel
van de weg ligt
verborgen
achter de horizon

zegen te zijn
en te verspreiden
liefde te schenken
aan een verkilde ziel

met ogen
van mededogen
dwars door muren
heen kijken
in de ruïne
van gekwetst leven

dankbaar
bereid zijn
een schouder
te lenen
om uit te huilen
een luisterend oor
voor bizarre verhalen
stil verdriet
of gekooide expressie

een hand
uitstrekken
om wat viel
weer op te rapen
uit de modder
van het leven

woorden te vinden
om na goed luisteren
jou duidelijk maken
wat jij eigenlijk dacht

een god
te zijn
voor schapen
zonder herder
een jezus
met oog 
voor de kleinen
een geest
die teer bezielt

een koning
om te dienen
een priester
om te vieren
een profeet
om helder te zien
tot in lengten
van dagen

och
kon ik je laven
met een druppel
liefde

ontvangen
om door te geven
in een keten
van licht

vliegjes
die stralen
blaadjes
die dwalen
veertjes
die dwarrelen
in het licht
van een zonlicht
weerkaatsende
lachende maan

een trillend rimpeltje
stille troost
in een harde
lijdende
kille
soms bizarre wereld

1 opmerking: