Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

zondag 22 januari 2012

Niets ...?

soms
als je
heel direct
de dood
in de ogen
hebt gekeken

de adem stokt
je hart ontroert

alles schudt
en hoorbaar zwijgt

verstomd
geraakt
gebroken

je teruggeworpen bent
op de kern
van het bestaan

kaal
en naakt
de waarheid
hebt onthuld
het wezen
en de zin
van zijn

ontworteld
en onttroond
de diepte
van de aarde
hebt ontdekt
een niet
te dichten
gapend gat

dan denk je
wel eens
vertwijfeld
onthutst
uit het lood

stel

dat er 
niet meer
dan
niets
zou zijn

echt
helemaal
niets

voorbij
de laatste ademtocht
een punt
een einde
zonder iets
voorgoed
voorbij

heel even maar
stel je je voor
dat dat
zomaar
en zowaar
waar
zou kunnen zijn

dat dan toch
alles
een grote vergissing
een toeval
een zucht
en leegte
zou zijn

doelloos
zinloos
lusteloos
stil
zou stoppen

dat alles
niets
zou worden
een zwart gat
een leeg heelal
een levenloos graf
een stille hemel
en een kale aarde
ontzield
ontdaan
van elke ademtocht

geen levende wezens
zelfs
geen dolende zielen

maar nee
echt
dat te denken
dat gaat te ver
je voorstellingsvermogen
voorbij

geen mens
geen aarde
geen hemel
oké

maar
geen God
nee

Hij maakte
ooit
iets
uit niets

hoe
zou Hij
niets
kunnen toestaan
terug te keren
alles
te overwoekeren
te laten verdwijnen
in een groot zwart gat

dat ik
er ben
en alles
om mij heen
wijst 
naar de Oorzaak
van bestaan
die ook
bewust
bedoeld
het doel
is van dat leven

daar kan
geen dood
iets aan veranderen
geen ogenschijnlijk einde
geen afscheid
geen tranen van gevoel
geen loslaten
geen begraven

want
het wonder
van kiemkracht 
in zaad
is een belofte
van genade
en toekomst
opstaan
en vrucht dragen

hoop
die geloven
doet

vertrouwen
wekt

liefde
die bruggen
bouwt

de ogen
opslaat
naar de Berg
van later

dat is alles
onnoembaar
beter
dan niets
of zelfs maar
iets

meer
dan je wensen
of bevatten kunt
ruim
boven verwachting

haast
niet
te 
geloven
alles
bepalend
levens
veranderend
adem
benemend

de droom
van God zelf
die waarheid is
en werkelijkheid
wordt

ooit
in aanschouwen
en beleven

nu
in vermoeden
en verlangen
verwachten
en bidden
smeken
en smachten
aarzelend
stamelen
schuchter
zingen

roepen
in de stilte
van het donker
van de nacht

Geen opmerkingen:

Een reactie posten