Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

woensdag 18 januari 2012

Loflied op de molengeboren uit nood
in vroeger dagen

met kunst en vernuft
opgericht
voor droge voeten
en een polder
om in te wonen

inmiddels werelderfgoed
nog steeds functioneel
trekpleister
voor toeristen

en ik mag 
zomaar elke dag
vrij genieten
van dit schouwspel
fotogeniek
en inspirerend

silhouetten van het licht
symbolen van trouw
en standvastigheid

schakel 
tussen niveauverschillen
hogeropbrengers
waterdragers
ecodraaiers
windvangers


soms

stil en geduldig
wakers van de nacht
wachters op de morgen
wijzend naar de hemel

maar als dat nodig is
op zijn tijd
fier en statig
gedreven door de wind

functionele speelbal
van de elementen

en dat allemaal
middenin
een mooi stuk natuur

zo kan het dus ook
de mens
die de natuur benut
voor zijn cultuur
en die ook nog
in stand houdt
1 opmerking: