Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

zaterdag 24 december 2011

Mixed feelings

Mixed feelings vandaag.

Aan de vooravond van Kerstfeest 2011. De herdenking van de geboorte van het Lam van God. Kruispunt van de geschiedenis en de toekomst, God en mens, hemel en aarde.

Gisteren voor de tweede keer opa geworden. Vandaag het wonder van nieuw leven aanschouwd, teer en kwetsbaar, klein en afhankelijk.

En vandaag aan het graf gestaan van onze zoon Nathaniël, 21 jaar geleden geboren, zeseneenhalve week later overleden. Herinneringen die boven komen. Pijn aan het licht gebracht. Deel van je leven.

Mixed feelings, inderdaad. Leven en dood. Geschiedenis en toekomst. Kwetsbaar en kostbaar. God en mens.

What more is there to say ...? How much deeper can we go?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten