Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

dinsdag 25 oktober 2011

Was ik maar ...

was ik maar
een kunstenaar
die werkelijkheid
kon transformeren
naar expressierijke
kleurenpracht
beelden die raken
of herkenning geven

was ik maar
een musicus
die gevoelens
van droefheid en vreugde
moeiteloos kon omzetten
naar toon en ritme
zo dat het ook weer
emoties op kon roepen
bij hoorders en ontvangers

was ik maar
een schrijver
die een andere wereld
kon creëren
waar anderen
met voldoende fantasie
en weerklank
zomaar in konden
wandelen en verdwalen

en was ik maar
een dichter
die woorden
kon boetseren
tot beelden
die iets doen
gevoel oproepen
herkenning geven
tot daden aanzetten

maar nee
ik ben geen
kunstenaar of musicus
schrijver of dichter

ik ben ik
een rommelaar
en ritselaar
met een antenne
voor beelden en woorden
voor muziek en schoonheid
met ogen en oren

ik leg de beelden vast
met een camera
ik frommel woorden
zonder rijm
ik stamel
en ik struikel
ik worstel en ik zucht

dezelfde gedrevenheid
verlangen tot verbeelding
gericht op verwondering
akelig bewust van alles

maar soms hapert
de vertaalslag
en de communicatie
de uitdrukkingsvaardigheid stokt
de wil wil wel
maar de daadkracht ontbreekt

alles
schiet
te kort

kon ik jou maar horen
voelen wat jij voelt
zeggen wat je nodig hebt
delen wat je mist
kon ik maar samen
verlangen en dromen
leven in het nu
uitzien naar het later

kon ik maar
vertalen
en vertolken
schilderen
en zingen
dansen in het licht

kon ik maar
zijn wie jij was
zien wat jij wilt
doen wat niet kan
dichter dan
dichterbij komen

maar nee
dat is blijkbaar
niet mogelijk

en daarom
moet je mij
maar nemen
zoals ik ben
meer heb ik niet
meer kan ik niet zijn

schieten we
samen
te kort
maar vullen
elkaar
wellicht ook aan

vormen zo
een geheel
van halve delen
raken we
lachend
verstrikt
in elkaar
hinkelen
we samen
door de modder
in het donker
naar huis

steunend
en kreunend
maar hoop puttend
diepte vermoedend
gericht op elkaar
en alle anderen
die samen
één
kunnen zijn

tot het licht
weer opgaat
en we samen
kunstenaar en musicus
schrijver en dichter
kunnen zijn

vol van woorden
beelden en muziek
vol van aanbidding

omdat Hij
ooit daarin
het verlangen legde
naar meer
en naar dieper
verwondering schiep
verbeelding creëerde
als de zin
van al het zijn
onzichtbaar
maar heel reëel

dan
ja
dan wel
kan ik
wellicht
wat ik wilde
zul je me zien
en horen
zullen we samen
lachen en zingen
en dansen in het licht

wil je dat ook?
doe je dan mee?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten