Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

zaterdag 17 september 2011

Stel je voor ...

Mooi citaat vanmorgen op Christian Quote of the Day van Frederick William Faber (1814-1863).
There is one thought out of which a moderately cheerful man can always make some satisfactory sunshine, if not a sufficiency of it. It is the thought of the bright populous heaven. There is joy there at least, if there is joy nowhere else. There is true service of God there, however poor and interested the love of Him may be on earth. Multitudes are abounding in the golden light there, even if they that rejoice on earth be few. At this hour it is all going on, so near us that we cannot be hopelessly unhappy with so much happiness so near.
Denken wij daar wel eens aan met al onze aardse, om niet te zeggen laag-bij-de-grondse bezigheden? Dat er een andere werkelijkheid is, een andere manier van zijn? Waar engelen en andere wezens zijn, waar blijdschap is, waar God aanbeden wordt op een verheffende, eer-gevende, blijde manier. Dat de schoonheid en de glorie van God overal overweldigend aanwezig is en er geen schaduwen zijn, geen stille plekjes. Dat er gestorvenen zijn, die schijnen en twinkelen als sterren.

We weten weinig van de hemel af, die andere werkelijkheid buiten onze werkelijkheid, die realiteit echter dan de realiteit, die andere dimensie. De Bijbel is uiterst summier in het geven van details.

Maar dat het er mooi zal zijn en heftig en emotioneel en vol van genade, liefde en glorie, ja, dat staat vast.

En dat we God daar ontmoeten, ja dat is het mooiste om naar uit te kijken. In Zijn volle glorie, in al Zijn heerlijkheid en majesteit. Hem kennen zoals Hij is. Van aangezicht tot aangezicht.

Zijn volle aandacht op ons. Op mij ... om stil van te worden. Om bij neer te vallen en Hem te aanbidden.

o God
ik zie U niet
maar
bent wel dichtbij
en ziet mij
kent mij beter
dan ik zelf

wees met mij
bij alles
wat ik doe en denk
en schrijf
en zeg

leer mij zien
op U alleen
spreken tot U
stil zijn voor U
te danken
voor Wie u bent
en wat u doet
ook hier
bij ons
in ons
in mij

houdt U mij vast
en laat mij
nooit meer los

richt mijn aandacht
en verlangen
op U
en op Uw Woord
in stille aanbidding
dankbare verwondering

en zet mijn treden
vast
in het hier en nu

opdat ik weten mag
ervaren mag
wat ik moet doen
wie ik moet zijn
maar ook
meer en meer
ga dromen
en verlangen

en weten mag
van U en mij
van dan en nu
van daar en hier
van ik en samen

de toekomst
die begonnen is in U
zal door het verleden
dat door Uw Zoon
is overbrugd
eindigen
in een eeuwig heden
nooit meer stoppen
altijd zijn
in volheid

U en ik
en alle anderen
heel Uw schepping
alles
en in allen

tot dan
ja tot dan
kan ik niet
zonder U
blijf bij mij
Heer
en laat mij
nooit
meer gaan

Geen opmerkingen:

Een reactie posten