Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

woensdag 1 juni 2011

Sixwordtwevangelie

Vandaag was er een speciale actie op twitter opgezet. Vertel in zes woorden het evangelie. Van te voren had ik een aankondiging gezien en dat leek me een leuke, maar ook zinvolle actie. Zie voor meer informatie opkijken.nl.

Jammer genoeg viel deze actie vandaag onder werktijd. Zou ik dus niet aan mee kunnen doen. Wel ben ik meteen begonnen met nadenken en kwam tot een serie van vier 'spreuken', bestaande uit zes woorden. Vanmorgen, net na mijn ontbijt, zag ik dat de actie begonnen was en werd ik er weer aan herinnerd. En natuurlijk vergat ik mijn van te voren bedachte spreuken.

Maar vandaag gebeurde er iets geks ...!

Vanuit het niets raakte ik geïnspireerd. Heel vreemd. Opwellend uit een innerlijke bron kreeg ik de ene na de andere inval. Woordenvulkaan met een heftige uitbarsting. Associeerde razendsnel en overal naar toe. En in korte golven heb ik ze getwitterd. Ja, onder werktijd, schandalig. Zal maar een uurtje snipperen schrijven dus ...

Over heel de dag kwam ik, even snel geteld, op 85(!) verschillende zeswoordenspreukjes. Ben er zelf nog een beetje beduusd van. Of het allemaal even doordacht of genuanceerd is, dat mogen anderen uitmaken. Zag dat er nog meer mensen meegedaan hebben aan deze actie. Teveel om allemaal te noemen. Maar wel een leuke en geslaagde actie. Het roept op om de kern van het evangelie te verwoorden. Mag je best eens over nadenken, toch? Jammer dat het alleen vandaag is ...!

Voor degenen die geen twitter hebben, onderstaand de twitterberichten (tweets) die ik online heb gezet vandaag.


Achter de wolken schijnt de zon
Wat is waarheid? God is waarheid!
Mijn vraag, Gods antwoord, Mijn redding
God begint, Jezus lijdt, Geest leidt
Koninkrijk van Mij is voor jou
Aarde werd hel, aarde wordt hemel
Ik niks, Hij alles, mijn hoop
Vanuit de eeuwigheid schiep God mij
Alles is ijdelheid, alles wordt liefde
Zonden en gebrokenheid wordt hoopvolle liefde
Bijbelse boodschap voor botte mensen
God creëert, mens rebelleert, Jezus redt
Vanuit Sjechina komt Ruach je zoeken
Stilte, onrust, eenzaamheid, kruis, dood, leven
Wie God zoekt, zal gevonden worden
Van eeuwigheid naar tijd naar Jeruzalem
Zijn Adem, mijn lichaam, eeuwig zijn
God: de Weg, Waarheid en Leven
God: Licht, Rots, Toevlucht, Koning, Redder
Koning zoekt koningen voor Zijn Koninkrijk
Ik ben Waarheid, die maakt vrij
Mijn heimwee en verlangen maakt volger
Wandelen op de weg naar Leven
Remember to live, ask for Life
Durf te vragen, Hij luistert altijd
Kijken voorbij de horizon is Toekomst
God: de toekomst is vandaag begonnen
Geen telefoon nodig, lijn is open
Onze werkelijkheid is afspiegeling van eeuwigheid
Onverdiend, ongewild, ongeduld, God is genadig
Where the streets have no name
Wie volgt er nou feitelijk wie?
Niet ik omhoog, maar Hij omlaag
Licht, wind, vuur, aarde, lichaam, ziel
Pray every day, face to Face
Turn upside down, and become yourself
De Eeuwige die naar ons omziet
Vergeet verleden, roep nu, toekomst wacht
Woorden te kort, liefde te veel
Jezus zei: Volg! Ik zeg: Amen!
Leerling zijn aan voeten van God
Hij voor mij, ik voor Hem
Zijn dood, mijn sterven, ons leven
Geïnspireerd worden: leven door de Geest
Vader creëert mensen naar Zijn Beeld
Scheppen wordt herscheppen, sterven wordt leven
Gordijn weg tussen tijd en eeuwigheid
Hij moet groeien, ik minder worden
Als Hij spreekt, ben ik stil
Van Hem spreken, in de stilte
Tot Hem spreken, in de nacht
Aangesproken worden door de liefde van Hem
Er is meer dan er is
Hij is groter dan je denkt
Ik ben klein, Hij is groot
Wijs zonder wetenschap, God zonder religie
Amazing grace, amazing grace, amazing grace
Mijn waarde ligt in Zijn geschenk
Als Zijn Licht mijn schaduwen verjaagt
God is, Jezus kwam, Geest waait
God zag, God kwam, God overwon
Zijn bloed is leven voor ons
Evangelie is daden, meer dan woorden
Evangelie is daad bij het Woord
Mens mist alles, God schenkt alles
Kracht voor vandaag, hoop voor toekomst
God kwam, God stierf, God leeft
God kwam, God ging, God komt
God is, en leeft in mij
Ik ben die Ik ben, roept
Hij gaf, Hij roept, Hij wacht
God wast ons witter dan wit
Offer van Jezus, brug naar God
Oplossing voor onzichtbaar probleem voor ons
There is more sky than clouds
God is seed, rain, growth, fruit
Hij gaf Zijn bloed voor mij
Hij geeft Zijn Adem in mij
Hij richt mijn ogen op Hem
Hij is alles voor allen overal
Wees stil, weet, Ik ben God
God heeft wat ik tekort schiet
Zichtbaar is tijdelijk, onzichtbaar is eeuwig
Oase in woestijn verandert de woestijn
Wacht niet tot het later wordt

Geen opmerkingen:

Een reactie posten