Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

maandag 13 juni 2011

Pinksterpsalm

Zo enkele dagen
in het jaar
denken wij aan wat
ooit het feest van de Geest
is geworden

God kwam
na de leemte
van God die naar God ging

door profeten voorzegd
door Jezus aangekondigd
door de discipelen verwacht
en afgebeden

kwam Hij
met wonderen
van taal en vuur en wind

Het Woord
kwam naar buiten
na de Joden
nu voor de hele wereld
voor iedereen verstaanbaar

de Adem, de Wind
voor iedereen hoorbaar

de vlammen van Vuur
op hoofden te zien
discipelen werden apostelen
vol vuur en woorden
en een boodschap
die sprak
tot de harten
van mensen

en er geloofden
er veel

maar ja
dat vuur
dat ging liggen
de wind werd stil
woorden gingen vechten met andere woorden

althans
zo leek het
te gaan

en toch
door de eeuwen heen
bouwde de Heer
Zijn Gemeente
wereldwijd

vandaag
werd gezegd
dat de komst van de Geest
het begin van het einde
aankondigt

ja dat begin
dat geloof ik wel
dat het toen allemaal begon
voor ons

dat einde
de komst
van de hemel op aarde
de ontmoeting
tussen God en mens
dat zie ik ook wel zitten

maar waar ik mee worstel
dat is het hier en nu
van tussen toen en dan

waar is de Geest
in 's hemelsnaam
mee bezig?

ik zie helemaal niets

geen vuur in de mensen
die het zouden moeten weten
het is windstil geworden om ons heen
en maar heel af en toe
hoor ik flarden van taal
van een vurige geest
die wat moeilijke vragen stelt
maar antwoorden
tsja
dat is toch een ander verhaal ...

kom laten we bidden
door de God
die in ons woont
tot de God
die elders woont
via de God
die woningen bouwt
voor ons
om in te wonen

laten we bidden
om vuur in ons hart
voor wind in de kerk
voor woorden
die raken

laten we bidden
voor onszelf
zo ingedut
en onuitgeslapen

laten we bidden
heel zachtjes
voor de wereld
om ons heen

voor de mensen
de dieren
en de natuur
die lijden
ook de schepping wacht ...

O God
die Jezus stuurde
die mensen redt
uit liefde

O God
die de Geest gaf
om in ons te zijn

mogen wij bidden
om wat meer beweging
van de wind
om wat meer vuur
van enthousiasme
om wat meer woorden
om uit te delen als brood
om te troosten en te helen
om te zingen
tot Uw eer
om te doen
wat U zou willen
dat we deden

want wij
Heer
laten we maar eerlijk zijn
wij weten het niet meer
vandaag
de dag

het is triest
maar waar

terwijl we het
hadden kunnen weten
toch?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten