Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

zondag 12 juni 2011

Graceland

Vandaag met Pinksteren, herdenken wij dat de Geest is uitgestort. Hoewel dit prachtige lied van Paul Simon het niet bedoelt, koppel ik het maar aan Pinksteren. De wereld is sinds de uitstorting van de Geest werkelijk een 'Graceland' geworden. Een akker vol tarwe, door de wind bewogen. Jazeker, ook met onkruid. Maar denk erom, niet wieden voor de Oogst! Laten we een zoutend zout zijn, een lichtend licht, een stad op de berg. Laten we bidden tot de Geest, die in ons is, opdat Hij met ons meebidt. This world needs Spirit, indeed! We all need grace ...

Prachtige zinnen overigens in dit lied: 'losing love is like a window in your heart, everybody sees you're blown apart'. En: 'I've reason to believe, we all will be received in Graceland.'. Hij heeft het over de Amerikaanse geboorteplaats van Evis in Memphis, maar ik droom maar even verder ...!
Graceland

The Mississippi Delta was shining
Like a National guitar
I am following the river
Down the highway
Through the cradle of the civil war

I'm going to Graceland
Graceland
In Memphis Tennessee
I'm going to Graceland
Poorboys and Pilgrims with families
And we are going to Graceland
My traveling companion is nine years old
He is the child of my first marriage
But I've reason to believe
We both will be received
In Graceland

She comes back to tell me she's gone
As if I didn't know that
As if I didn't know my own bed
As if I'd never noticed
The way she brushed her hair from her forehead
And she said losing love
Is like a window in your heart
Everybody sees you're blown apart
Everybody sees the wind blow

I'm going to Graceland
Memphis Tennessee
I'm going to Graceland
Poorboys and Pilgrims with families
And we are going to Graceland

And my traveling companions
Are ghosts and empty sockets
I'm looking at ghosts and empties
But I've reason to believe
We all will be received
In Graceland

There is a girl in New York City
Who calls herself the human trampoline
And sometimes when I'm falling, flying
Or tumbling in turmoil I say
Oh, so this is what she means
She means we're bouncing into Graceland
And I see losing love
Is like a window in your heart
Everybody sees you're blown apart
Everybody feels the wind blow

In Graceland, in Graceland
I'm going to Graceland
For reasons I cannot explain
There's some part of me wants to see
Graceland
And I may be obliged to defend
Every love, every ending
Or maybe there's no obligations now
Maybe I've a reason to believe
We all will be received
In Graceland

Geen opmerkingen:

Een reactie posten