Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

dinsdag 22 maart 2011

Variatie

Wonderlijk hoe je inspiratie voor een blog kunt krijgen tijdens het dagelijks rondje wandelen, als therapie voor het herstel van hernia. Mijn pad werd vanavond in het schemerdonker gekruist door een pad. Een kikkertje dus. Doordat hij hipte, zag ik hem, en kon ik nog net over hem heen stappen. En binnen twee seconden bedacht ik hoe wonderlijk gevarieerd God Zijn schepping heeft gemaakt. Ik was me er van bewust hoe bewust ik mij dat ineens was. Aha-erlebnis ...

Allemaal dieren, verschillend van aard en karakter, wijze van gaan en voortplanting, vorm en grootte, leefomgeving, wijze van eten. Noem maar op. En binnen elke soort ook weer vele variaties. Vogels, paarden, koeien, honden, katten, vissen, vliegen en nog miljoen keer etcetera. De wetenschappers-biologen hebben het er maar druk mee, alleen al het in kaart brengen ervan.

En de lijn kan verder worden doorgetrokken. Naar bijvoorbeeld de verschillende soorten landschappen op de aardbol. De zeeën en rivieren en bergstroompjes, net zoals de sloten in ons Holland. Allemaal variaties op een thema.

Over variaties op een thema gesproken, dat brengt mij dan weer op muziek. Ook zo'n bijzonder iets. Heel veel instrumenten, heel veel apart klinkende geluiden. Heel verschillende melodieën, emoties oproepend en uitdrukkend van zwaarmoedig tot supervrolijk. Met in feite maar acht verschillende noten. Een wereld aan verscheidenheid. Nog meer bijzonder dat al die verschillende instrumenten ook samen een orkest kunnen vormen. En het klinkt nog ook, als je tenminste bepaalde afspraken maakt en navolgt.

En alle kleuren van de regenboog, met alle variaties daartussen. Zeven basiskleuren. Geen wit zwart. Niet alleen tenminste. Mooi gezicht trouwens als je de wolken eens bewust bestudeert, hoeveel tinten wit er zijn. Wat een kleurenpracht in de natuur, wat een inspiratie voor schilders. En heb je wel eens goed naar de kleuren van mensenogen gekeken?

Wat dacht je van een menselijk lichaam. Het bestaat uit allemaal verschillende delen en organen, met ieder een specifieke functie, maar het is allemaal zo fantastisch op elkaar afgestemd en ingespeeld, dat het pas op gaat vallen als er iets met je mis is. Hoe meer je in in die functies verdiept, hoe mooier het allemaal wordt.

Door de wetenschap komen we ook steeds meer te weten over alle facetten van ons bestaan. In de natuurkunde is ook gebleken dat er maar een redelijk beperkt aantal basiselementen zijn. Het is juist de combinatie van bepaalde elementen die de vele variaties mogelijk maakt. En we gebruiken ze allemaal, meestal onbewust, in ons dagelijks leven.
Zo gaan we heel vaak onbewust om met alles wat allemaal maar zo gewoon lijkt, maar het feitelijk niet is. En het is nog een keer bedacht ook. Vanuit het niets tevoorschijn geroepen. In een split-second.

En zo zijn ook de mensen zelf allemaal gelijk, maar ook allemaal verschillend. Vele varaties en verscheidenheden. Ieder met zijn eigen meningen. Opvoeding en verleden. Netwerken van familie en werk. Iedereen met zijn of haar eigen gaven en eigenaardigheden. Humeur wat van dag tot dag en van uur tot uur kan verschillen. En al die mensen ontmoeten elkaar onderweg, maken een praatje. Dagelijks of eenmalig.

Mooi dat de Schepper dat zo gemaakt heeft. Dat we geen eenheidsworst zijn die uit een fabriek komt, als allemaal gelijke robotjes. Maar een mens met een keuzevrijheid en een eigen wil.

Mooi dat we samen een symphonie kunnen vormen. Dat eenheid en verscheidenheid samen kunnen gaan. Dat we de verschillen niet weg hoeven te poetsen, een ander niet hoeven te veroordelen omdat hij toevallig anders is dan wij gewend zijn. Elkaar mogen accepteren. Mogen glimlachen om ieders uniek zijn.

Mooi dat we in de kerk geen eenheidworst hoeven zijn, die allemaal hetzelfde moeten denken en doen, als gedresseerde hondjes. Dat we niet zo krampachtig hoeven te doen, maar vrij mogen zijn. Onszelf mogen zijn.

Wat een feest zal dat zijn in de hemel als we te zien zullen krijgen hoe God dat allemaal bedacht heeft, en wat er uiteindelijk ook van terechtgekomen is. Tot Zijn eer.

Mooie tekst staat daarover in de Bijbel.

Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, Die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Moge Hij vanuit Zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door Zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Aan Hem Die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan Hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen. (Efeze 3 : 14-21)

2 opmerkingen:

  1. Mooie meditatie Anton. Als we inderdaad over dit soort dingen na gaan denken, komt er geen einde aan. Alles en iedereen is zo wonderlijk gemaakt! Jouw pad zorgde voor veel inspiratie :)

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Dankje, Marja, voor je positieve opmerkingen. Als je net begonnen bent met bloggen, zoals ik, ben je een beetje 'in de ruimte' aan het schrijven. Van lieverlee, door je blog bekend te maken, door op anderen te reageren, begin je feedback te krijgen. En dat stimuleert dan weer. Zie dat je 'volger' bent geworden. Welkom!
    En, zoals al eerder opgemerkt, leuk om over dit soort zaken na te denken en te filosoferen.

    BeantwoordenVerwijderen