Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

zaterdag 26 maart 2011

Bridge over troubled water

Voor de afwisseling weer een knipoog naar de kunst van muziek. Terug naar de zestiger jaren, Paul Simon & Art Garfunkel. Eenvoudige muziek, meerstemmige gezonden, maar toch, elke keer weer kippevel. Zo maken het ze (bijna) niet meer tegenwoordig.

Eén video met twee nummers, opgenomen bij een reünie in 2009 in Madison Square Garden.

Eerst even luisteren naar het 'Geluid van de Stilte'. Wat verder ook de diepere bedoeling van de tekst mag zijn, het is pure en krachtige muziek, die ook vandaag nog spreekt. Daarna de 'Brug over troebel water'. Met de vraag of wij dat ook zijn ...?!
Bridge Over Troubled Water
When you're weary, feeling small,
When tears are in your eyes, I will dry them all;
I'm on your side. When times get rough
And friends just can't be found,
Like a bridge over troubled water
I will lay me down.
Like a bridge over troubled water
I will lay me down.

When you're down and out,
When you're on the street,
When evening falls so hard
I will comfort you.
I'll take your part.
When darkness comes
And pain is all around,
Like a bridge over troubled water
I will lay me down.
Like a bridge over troubled water
I will lay me down.

Sail on silvergirl,
Sail on by.
Your time has come to shine.
All your dreams are on their way.
See how they shine.
If you need a friend
I'm sailing right behind.
Like a bridge over troubled water
I will ease your mind.
Like a bridge over troubled water
I will ease your mind.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten