Sow for yourself righteousness, reap the fruit of steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that He may come and rain salvation upon you (Hosea 10:12).

dinsdag 22 augustus 2017

Lift-off


Het had een unieke serie kunnen zijn.
Ik zag hem.
Hij zag mij.
Meestal vliegt hij dan op.
Al lopend over het water.
De aalscholver.

Ik had de tijd.
Sluitertijd aangepast naar 1/1000 seconde.
Helaas was het vrij donker qua achtergrond.
Dat zou wel een hoge ISO waarde opleveren.
Grove foto's.

Wat ik was vergeten.
De lichtmeting stond nog op 'spot'.
Niet op het gehele beeld.

Hij kwam.
Zoals verwacht.
Plotseling.
Recht op me af.

Prachtig in beeld.

Helaas.
Dus.
Grove foto's.
Maar ook verkeerd licht.
Jammer.
Echt jammer.

Toch.
Een uniek moment.


Kleurenpanorama's
maandag 14 augustus 2017

Vlinderhapje


Ik zag hem vliegen.
De libelle.
Met een vlinder.
Gevangen.
Als prooi.

Voor mijn neus ging hij zitten.
Op een stengel.
Peuzelde.
Op het gemak.
Hap na hap.
Schrokte.
Stukjes vlindervleugel waaiden weg.

Toen het lijfje op was.
Liet hij de vleugels vallen.
Al dwarrelend.
Zelf vloog hij weg.
Op naar de volgende prooi.

Schranshans.zondag 13 augustus 2017

Heidelibellen
Offertje

Ik heb iets met u.
Ik kan er niet bij.
En ik kom er niet los van.
Zonder kan niet.
Uitgesloten.

Ja, ik heb iets met u.
Want u heeft iets met mij.
Het kan niet missen.

Maar hoe.
En wat.
Nee.
Niet te zeggen.
Of te verklaren.
Aan te wijzen.
Of te duiden.

U bent mijn lezer.
Diep in mijn gedachten.
De donkere hoekjes van mijn ziel.
Een stille verkenner.
Een uitluisteraar.

Maar u resoneert ook in mij.
U laat restjes achter.
Fluisteringen.
Vederlichte pluisjes in mijn onvolkomenheid.
Echo's uit een donkere diepte.
Verwarde flarden uit een verre verte.
Stille getuigen.
Een woord dat blijft hangen.
Een zucht van verlangen.
Een sprankje licht.

Clouds, light and reflections